Start a conversation

Penjar fotos és bufar i fer ampolles

Pots penjar directament a Gaudi fotos que hagis fet amb el teu mòbil. 

Dona permís a la funció d'accés a les teves fotos quan creïs un compte nou a l'app per poder escollir fotos del mòbil. 

Una cop penjades, pots triar si les fotos són visibles per a tothom o només per als teus amics. 

Ves a provar-ho!

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Roney CM

  2. Posted
  3. Updated

Comments