Start a conversation

Com puc suprimir el meu perfil?

A la barra del menú, prem Jo, ves a Configuració i a La meva Subscripció. Allà veuràs que pots descativar el perfil durant un temps o bé suprimir-lo.

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Roney CM

  2. Posted
  3. Updated

Comments