Start a conversation

Què signifiva LIVE en alguns perfils?

Alguns perfils tenen una etiqueta a dalt a l'esquerra que posa LIVE. Vol dir que l'usuari està compartint la localització, que serà visible durant 24 hores. Escriu-li si veus algú que t'interessa a prop!

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Roney CM

  2. Posted
  3. Updated

Comments