Start a conversation

Com puc reconèixer una foto falsa?

Entenem com a fotos falses les que estan descarregades d'internet, encara que s'hagin editat, fotos de persones famoses i altres fotos que, sens dubte, no corresponen al propietari del perfil. Normalment, es veu que l'edat i/o el físic i la persona de la foto no encaixen. 

Si veus alguna cosa sospitosa, informa'ns per poder suprimir-la de la nostra comunitat.

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Roney CM

  2. Posted
  3. Updated

Comments